pit taal- en spellingmethode identiteit
2022

Wist je dat 25 procent van de leerlingen op de middelbare school moeite heeft met taal en spelling? Dat moet veranderen! Daarom heeft ThiemeMeulenhoff de Pit taal- en spellingmethode ontwikkeld. Pit staat voor planmatig en interactief leren, gericht op transfer, maar ook voor plezier in taal. Op basis van deze uitgangspunten heeft Studio Kluif de gehele Pit identiteit ontwikkeld, daarnaast zijn we verantwoordelijk voor alle communicatiemiddelen rondom Pit, zowel offline als online.