lijkzak bewustwording verpakkingsconcept
2021

Kan verpakkingsontwerp bijdragen tot discussie?
Kan verpakkingsontwerp mensen aanzetten tot denken?
Kan verpakkingsontwerp bijdragen aan de bewustwording van mensen?
Kan het ontwerp van een verpakking verandering teweegbrengen?

Dit verpakkingsontwerp veroordeelt niet.
Het toont gewoon de gruwelijke feiten.
In de hoop dat de mensheid zijn ogen niet sluit...

Awareness packaging concept