wat alz… campagne
2021

Studio Kluif heeft in samenwerking met Alzheimer Nederland de landelijke ‘Wat Alz…’ postercampagne ontwikkelt. In aansluiting op de postercampagne loopt tevens de commercial campagne.
‘Wat alz... je herinneringen één voor één verdwijnen?’ Dat is het thema van de commercial. Met de campagne willen we mensen laten zien hoe belangrijk het is dat er meer geld komt voor onderzoek naar dementie.