Stella Den Haag

Stella Den Haag is een jeugdtheatergezelschap in Den Haag. Onder artistieke leiding van Hans van den Boom maakt Stella Den Haag voorstellingen voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. De voorstellingen die Hans van den Boom zelf schrijft en regisseert, wekken al jaren ontroering en verwondering bij jeugd en volwassenen. Met alle projecten zoekt Stella Den Haag naar manieren om iets teweeg te brengen bij het publiek. Dat kan toneel zijn, maar ook beeldende kunst, film en muziek of een combinatie van dit alles. Ieder seizoen maken nieuwe theatermakers een voorstelling in het Stella Theater. Studio Kluif is verantwoordelijk voor de vormtaal, huisstijl, uitnodigingen, website en andere uitingen van Stella Den Haag.