Nedap

Nedap is een beursgenoteerd bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen en leveren van innovatieve en duurzame oplossingen voor security, elektronische besturingen, automatisering, beheer en informatie. Voor Nedap ontwerpt Studio Kluif de jaarverslagen, waarmee in het verleden al vele nationale en internationale prijzen zijn gewonnen.

Winner best Dutch annual report 2004
Nomination New York festivals 2004

Nedap

‘plezier in het werk’, 2003

Het is opmerkelijk wat mensen in hun vrije tijd allemaal willen en daardoor kunnen; vol enthousiasme en met veel plezier. Werken daarentegen is voor velen eerder een straf dan een genot. Zou het geen uitdaging zijn om in het bedrijfsleven een situatie te creëren waar mensen met evenveel plezier kunnen werken en zich ontplooien als in hun vrije tijd? In de fotografie wordt het gevoel van trots en het plezier hebben in je hobby sterk overdreven neergezet, om het contrast tussen vrije tijd en werk te benadrukken. Een serie pictogrammen laat op humoristische wijze een overdreven werkdrift zien.

Winner best Dutch annual report 2003

Nedap

‘regels, verstand en gevoel’, 2002

De directie van Nedap ergerde zich aan de hoeveelheid regels die er zijn om een bedrijf te kunnen leiden. Regels zijn nodig maar ze weerhouden mensen er tegelijkertijd ook van hun eigen keuzes te maken. Wat zou er gebeuren als alle regels worden afgeschaft? In het jaarverslag wordt op vele niveaus regelgeving aan de kaak gesteld. Dat zorgt voor een brede maatschappelijke discussie over grote en kleine problemen, zoals bijvoorbeeld de wens om niet meer te leven maar ook de wens te mogen snoepen zoveel als je maar wilt.