Ministerie van VROM

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft binnen het Nederlandse regeringsbeleid de volgende prioriteiten: het scheppen van een prettige woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst. Het ministerie wil inwoners en bedrijven in Nederland stimuleren verantwoordelijk om te gaan met natuur, milieu en gebruik van grondstoffen. Studio Kluif maakt vele illustraties voor ‘Tellus’, het personeelsmagazine van VROM.