Equal

Het Adviespunt Discriminatie Eindhoven staat voor het bevorderen van tolerantie, verdraagzaamheid en gelijke behandeling. Zij adviseren, begeleiden, bemiddelen en gaan op zoek naar de meest passende oplossing voor een conflict. Studio Kluif heeft voor het Adviespunt Discriminatie Eindhoven een corporate identity ontwikkeld genaamd ‘Equal’.

Equal

corporate identity, 2005

‘Equal’ omvat een heldere missie: het bestrijden en het voorkomen van discriminatie. De basisvorm van het hoofd in de pictogrammen van Equal is overal gelijk, de invulling van de vorm is telkens anders. Dit staat parallel aan het idee dat ook de mens in basis gelijk is, maar daar op verschillende manieren vorm aan geeft. De beeldtaal en de naam ‘Equal’ sluiten perfect aan bij het gevoel van tolerantie, verdraagzaamheid en gelijke behandeling die de organisatie wil uitdragen.