corporate identity
2005

‘Equal’ omvat een heldere missie: het bestrijden en het voorkomen van discriminatie. De basisvorm van het hoofd in de pictogrammen van Equal is overal gelijk, de invulling van de vorm is telkens anders. Dit staat parallel aan het idee dat ook de mens in basis gelijk is, maar daar op verschillende manieren vorm aan geeft. De beeldtaal en de naam ‘Equal’ sluiten perfect aan bij het gevoel van tolerantie, verdraagzaamheid en gelijke behandeling die de organisatie wil uitdragen.