BSB

De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), een speciale eenheid van de Koninklijke Marechaussee, observeert criminelen, beschermt hoogwaardigheidsbekleders, onder wie leden van het Koninklijk Huis, en fungeert als arrestatieteam. De Koninklijke Marechaussee nodigde Studio Kluif uit om het logo, het embleem en de onderscheidingsspeld van de BSB te ontwikkelen.