‘sock monkeys campaign’
2005

De sock monkey poppen, die verspreid waren neergelegd in Central Park, werden door nieuwsgierige voorbijgangers opgepakt en meegenomen. Nadat alle monkeys een nieuw onderkomen hadden gevonden, verschenen er door heel New York verschillende sock monkey-oproepen op kopiëen die aan bomen waren bevestigd. Uit de oproepen bleek onder andere dat de eerlijke vinders op vertoon van de monkeys, een gratis maaltijd hadden verworven bij een van de Blockheads restaurants. Het doel van de campagne, de Blockheads restaurants bekend maken bij een groter publiek, was hiermee succesvol bereikt.