BKKC

Het bkkc – voluit: brabants kenniscentrum kunst en cultuur – is in 2009 ontstaan uit de fusie van NBKS, BraM, VBF en LiBra. Dat waren de Brabantse koepelorganisaties voor respectievelijk beeldende kunst, muziek, film en literatuur. Het bkkc gaat evenwel een stap verder dan die vier kunstdisciplines. Het richt zich ook op theater, dans, vormgeving en architectuur. De belangrijkste klantgroepen van het bkkc zijn Brabantse makers, kunstinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Zij kunnen bij het bkkc niet alleen voor kunstinhoudelijke ondersteuning terecht, maar ook voor bedrijfsmatige raad en daad. Het bkkc in zeven werkwoorden samengebald: adviseren, subsidiëren, beïnvloeden, initiëren, netwerken, ontwikkelen en verbinden.

BKKC

jaarverslag 2012, 2013

BKKC

corporate film, 2012

BKKC

jaarverslag 2011, 2012

BKKC

corporate brochure, 2012

BKKC

startersdag flyer en poster, 2011

BKKC

brochure ‘bkkc servicepunt’, 2010

BKKC

corporate identity, 2009

Studio Kluif was, samen met EDHV, uitgenodigd om een visie voor het nieuwe bkkc-merk te ontwikkelen. Kluif heeft gekozen voor een heldere en dienende vormtaal, die het karakter van de organisatie weerspiegelt. Alle communicatie start met het bkkc-logo, gevolgd door een aaneengeschreven specifieke boodschap: bkkcuitnodiging, bkkctentoonstelling, bkkchome, etc. Ook heeft Kluif een beeldtaal ontwikkeld waarbinnen verschillende disciplines elkaar ontmoeten. Zo doet Kluif recht aan het streven van het bkkc om cross-overs tussen kunstdisciplines te intensiveren. Studio Kluif is verantwoordelijk voor het ontwerp van alle communicatiemiddelen van het bkkc, waaronder de corporate identity, de website, de belettering van het pand in Tilburg – het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan – en de brochure.

BKKC

bureau subsidies, 2009