corporate identity
2009

Studio Kluif was, samen met EDHV, uitgenodigd om een visie voor het nieuwe bkkc-merk te ontwikkelen. Kluif heeft gekozen voor een heldere en dienende vormtaal, die het karakter van de organisatie weerspiegelt. Alle communicatie start met het bkkc-logo, gevolgd door een aaneengeschreven specifieke boodschap: bkkcuitnodiging, bkkctentoonstelling, bkkchome, etc. Ook heeft Kluif een beeldtaal ontwikkeld waarbinnen verschillende disciplines elkaar ontmoeten. Zo doet Kluif recht aan het streven van het bkkc om cross-overs tussen kunstdisciplines te intensiveren. Studio Kluif is verantwoordelijk voor het ontwerp van alle communicatiemiddelen van het bkkc, waaronder de corporate identity, de website, de belettering van het pand in Tilburg – het voormalige postkantoor aan de Spoorlaan – en de brochure.