BKKC

Het bkkc – voluit: brabants kenniscentrum kunst en cultuur – is in 2009 ontstaan uit de fusie van NBKS, BraM, VBF en LiBra. Dat waren de Brabantse koepelorganisaties voor respectievelijk beeldende kunst, muziek, film en literatuur. Het bkkc gaat evenwel een stap verder dan die vier kunstdisciplines. Het richt zich ook op theater, dans, vormgeving en architectuur. De belangrijkste klantgroepen van het bkkc zijn Brabantse makers, kunstinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Zij kunnen bij het bkkc niet alleen voor kunstinhoudelijke ondersteuning terecht, maar ook voor bedrijfsmatige raad en daad. Het bkkc in zeven werkwoorden samengebald: adviseren, subsidiëren, beïnvloeden, initiëren, netwerken, ontwikkelen en verbinden.