Babel Den Bosch

Babel is een fusie tussen de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch, de Muzerije en Bureau Babel. Een platform voor mensen die zich maatschappelijk en cultureel willen ontplooien en willen (blijven) groeien. De fusie is ontstaan vanuit de ambitie een krachtige partij op het gebied van kunst- en cultuureducatie te creëren in ’s-Hertogenbosch en omstreken.

Communicatieprijs Brabant 2020

Babel Den Bosch

Identiteit Babel Den Bosch, 2018

Voor het nieuwe kunst- en educatieplatform in ’s-Hertogenbosch ontwikkelde Studio Kluif de nieuwe identiteit. Naast een logo met een institutionele maar toch open uitstraling is er een eigen iconische vormentaal gecreërd waarmee eindeloos gevarieerd kan worden. Zo ontstaat er een huisstijl die binnen vooraf vastgelegde kaders veel ruimte en vrijheid biedt en op een eenduidige manier de drie fusiepartners samenbrengt. Strategy: Arthur en Brent.

Communicatieprijs Brabant 2020

Babel Den Bosch

diverse identiteitsproducten, 2019

Communicatieprijs Brabant 2020

Babel Den Bosch

bouw mee aan babel campagne, 2019

Om mee te bewegen met de veranderende eisen van de tijd én om de nieuwe organisatie Babel een passende plek te geven, gaat de gemeente Den Bosch samen met Babel een bouwtraject in. Een traject waarbij ze de inwoners van Den Bosch vanaf het begin willen betrekken. Hiervoor heeft Studio Kluif de kleurrijke campagne “Bouw mee aan Babel" ontwikkeld, vóór en dóór de mensen uit Den Bosch.