Babel Den Bosch

Babel is een fusie tussen de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch, de Muzerije en Bureau Babel. Een platform voor mensen die zich maatschappelijk en cultureel willen ontplooien en willen (blijven) groeien. De fusie is ontstaan vanuit de ambitie een krachtige partij op het gebied van kunst- en cultuureducatie te creëren in ’s-Hertogenbosch en omstreken.

Babel Den Bosch

Identiteit Babel Den Bosch, 2018

Voor het nieuwe kunst- en educatieplatform in ’s-Hertogenbosch ontwikkelde Studio Kluif de nieuwe identiteit. Naast een logo met een institutionele maar toch open uitstraling is er een eigen iconische vormentaal gecreërd waarmee eindeloos gevarieerd kan worden. Zo ontstaat er een huisstijl die binnen vooraf vastgelegde kaders veel ruimte en vrijheid biedt en op een eenduidige manier de drie fusiepartners samenbrengt.

Babel Den Bosch

diverse identiteitsproducten, 2019