Visie

Studio Kluif richt zich in de volle breedte op het ontwerpvak. Packaging design, creatieve strategie en identity design vormen het fundament van waaruit wij werken. Altijd vanuit dezelfde mentaliteit en methodiek maar nooit met dezelfde uitkomst. Iedere opdracht heeft immers zijn eigen doel. Dat vereist een unieke aanpak waarbij ‘mooi’ een streven is, maar nooit een uitgangspunt. Design is namelijk communicatie; de boodschap gaat boven de vorm en niet andersom.

In de wereld van de communicatie staat niets op zich. Een logo is geen merkstrategie. Een huisstijl vertelt een groter verhaal. In de tegenwoordige maatschappij met zijn visuele bombardement kan niets zonder een duidelijke, herkenbare basis. Niet één die verkrampt of beperkt maar juist één die handvatten biedt. Niets staat hierbij op zich. Alle uitingen, hoe divers ook, grijpen in elkaar en zijn onderdeel van een groter, herkenbaar geheel.