Methodiek

Creativiteit is niets zonder orde en structuur. Vandaar dat we bij Kluif ook altijd opereren vanuit een vaste, beproefde methodiek. Dat geeft inzicht in het proces en geeft helderheid over het gestelde doel, en de te verwachten prestatie.
 
Analyse
Op basis van de briefing en het briefingsgesprek destilleren we de belangrijkste doelen en ingrediënten en leggen die vast. Wat is uw doel? Wie is de targetgroep, en hoe denken we die aan te gaan spreken? Hiermee bouwen we een stevig fundament voor het vervolg.
 
Concept en conceptvisualisatie
In deze fase ontwikkelen we op basis van de eerder vastgestelde doelen verschillende conceptvoorstellen. We doen dit middels wat we noemen onze 360 graden mentaliteit. De verschillende invalshoeken leiden hierbij tot vernieuwende en verrassende inzichten: Kluif onderzoekt, stelt scherp en zoekt daarbij de juiste visuele vertaling. We brengen hiermee de theorie tot leven. We maken de visie visueel.
 
Aanscherping en realisatie
Na intensief overleg werken we het gekozen concept uit naar de definitieve middelen. We zijn de ‘spin in het web’ en begeleiden het proces van A tot Z. We doen onderzoek naar, en doen voorstellen voor materiaal- en producentkeuze. We hebben contact met leveranciers en toetsen of de afgesproken deadlines en kwaliteitsverwachtingen ook daadwerkelijk gehaald kunnen gaan worden.
 
Implementatie
In deze fase worden de doelen pas gehaald. We geven u de ‘tools’ om het concept te implementeren. Daarnaast kunnen we helpen om het effect en resultaat te monitoren en, waar en wanneer nodig, te maximaliseren.