Nedap jaarverslag, 2002
Winner best Dutch annual report 2003

De directie van Nedap ergerde zich aan de hoeveelheid regels die er zijn om een bedrijf te kunnen leiden. Regels zijn nodig maar ze weerhouden mensen er tegelijkertijd ook van hun eigen keuzes te maken. Wat zou er gebeuren als alle regels worden afgeschaft? In het jaarverslag wordt op vele niveaus regelgeving aan de kaak gesteld. Dat zorgt voor een brede maatschappelijke discussie over grote en kleine problemen, zoals bijvoorbeeld de wens om niet meer te leven maar ook de wens te mogen snoepen zoveel als je maar wilt.